Студентски парламент

Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету. Председник Студентског парламента је Мирко Мијајиловић, parlament@tfzr.rs .

Web портал "Пупиновација"

У оквиру wеб порталa Пупиновација (www.pupinovacija.rs) студенти објављују стручне текстове и новости. Планирано је да овај портал буде и основни портал часописа Пупиновација.

Хор

На основу одлуке Наставно-научног већа, у току је организовање мешовитог хора Техничког факултета “Михајло Пупин”.

Такмичења

Студенти учествују у бројним такмичењима у области знања и спорта, такмичећи се са студентима са других факултета из Србије и иностранства.

Стручне групе

Студенти су организовани у стручне групе према својим интересовањима, где реализују посебне пројекте у сарадњи са одговарајућим образовним центрима светских фирми:

  • Microsoft група
  • PHP група
  • Wordpress група

Стручна пракса

Студенти имају могућност да реализују стручну праксу у оквиру следећих организација, са којима је факултет склопио уговор о сарадњи:

Пројекти уз учешће студената

  • Летња стручна пракса

    Пројекат "Летња стручна пракса" организован је у сарадњи са ЗРЕПОК-ом.

  • Пројекат “Професионално усавршавање студената у оквиру унапређења информационог система факултета” реализује се као могућност унапређења стручног знања студената реализацијом софтверских пројеката у контексту пословних процеса који се одвијају на факултету. Више детаља на: http://www.tfzr.uns.ac.rs/is_fakulteta/

  • Модни ормар