ALUMNI Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu Login
Registracija
 
   
   
   
 
  DOBRODOŠLI NA ALUMNI STRANICU TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENJANINU  
     
  Neki od naših diplomiranih studenata prezentovali su podatke o svojim radnim biografijama i poslovnim uspesima!  
     
  HOME  
     
 
Inženjerstvo zaštite životne sredine
Ana Vujinov
Smer: Diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima u medicini
Naziv firme: Gradska uprava Zrenjanin
Radno mesto: Projektni menadžer iz oblasti zaštite životne sredine
 
  Datum: 16.04.2014.  
 

Studirala na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin"  u Zrenjaninu i stekla zvanje Diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima u medicini. Znanje stečeno za vreme studija poslužilo mi je kao odlična osnova za dalje usavršavanje i napredak u karijeri. Još u toku studija bila sam aktivna u nevladinom sektoru i kombinacija ova dva iskustva obezbedila mi je putovanja, dalje usavršavanje i uspostavljanje odličnih kontakata. Danas upravljam projektima vrednosti i preko 20 miliona Eura iz oblasti zaštite životne sredine. Nakon završetka studija saradnja sa Fakultetom nije prestala, već im dodatno pružam usluge konsultacija iz oblasti upravljanja projektima i javnih nabavki na projektima finansiranim od strane EU. Veze i prijateljstva koje sam stekla na fakultetu su neraskidive i svake godine krajem maja se kolege sa smera okupljaju i tako ostajemo u kontaktu.

Moja poruka je: "Sam završetak studija vam ne garantuje posao, ali vam pruža odličnu početnu poziciju na tržištu, a to koliko ćete biti uspešni, zavisi samo od vas i vaše upornosti i istrajnosti.