Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin Logo

Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Ђуре Ђаковића бб
Зрењанин
Србија

Тел: + 381 23 550 515
Fax: + 381 23 550 520

www.tfzr.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu Logo
Адреса
Ђуре Ђаковића бб, 23101 Зрењанин
Контакт

Деканат:
телефон: 023/ 550-515
факс: - 023/ 550-520
е-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs

Студентска служба:

Ивана Коцкар - шеф студентске службе 

е-mail: kockar@tfzr.uns.ac.rs

телефон: 023/ 550 - 530
Референти студијских програма:

Ерика Хорват Антал - референт

е-mail: aerika@tfzr.uns.ac.rs

Вера Јокић - референт 

е-mail: veraj@tfzr.uns.ac.rs

телефони:  550-531, 550-532

Административно финансијски подаци
ПИБ: 101161200
Матични број: 08166161
Шифра делатности: 80322
Број жиро рачуна: 840-1271666-43
Број евиденције ПДВ-а: 128416035
Руководство факултета

Декан Факултета: проф. др Драгица Радосав

Продекани Факултета:
- продекан за наставу - доц. др Сања Станисављев
- продекан за науку - проф. др Љиљана Радовановић
- продекан за финансије - доц. др Вишња Михајловић

Савет факултета
- из реда запослених:
проф. др Далибор Добриловић - председник 
проф. др Момчило Бјелица - заменик председника 
проф. др Душко Летић 
проф. др Драган Ћоћкало 
проф. др Жељко Стојанов 
проф. др Елеонора Десница 
проф. др Иван Тасић 
проф. др Богдана Вујић 
проф. др Љиљана Радовановић 
доц др Јасмина Пекез 
доц. др Елеонора Бртка 
мсц Иван Палинкаш 
Добросављев Оливера
 
- Из реда оснивача (Скупштина АПВ):
Александра Ђукић представник оснивача
Михајло Провиџало представник оснивача
Драган Петровић представник оснивача
Срђан Куручев представник оснивача
 
- Из реда студената:
Драган Лазић представник Студентског парламента 
Данило Смоловић представник Студентског парламента 
Драгана Шевић представник Студентског парламента 
Александар Јашић представник Студентског парламента 

 

Кратак историјат
У оквиру Универзитета у Новом Саду, године 1974. у Зрењанину је основан Педагошко-Технички факултет као високообразовна научна организација за школовање кадрова за политехничко образовање и васпитање. Од 1986. године Факултет носи назив Технички факултет "Михајло Пупин". Поред наставе, врши и следеће делатности: научно-истраживачки рад, преношење резултата науке у циљу рационализовања високог школства и унапређења привреде и друштва.