Procedura izrade i odbrane Diplomskog rada

1. Rad se može raditi iz oblasti kojima pripadaju predmeti datog studijskog programa, a u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

2. Teme mogu predložiti nastavnici i studenti.

3. Studenti u saradnji sa nastavnikom - mentorom popunjava obrazac prijave Diplomskog rada.
4. Prijava za izradu Diplomskog rada predaje se studentskoj službi.

5. Odgovarajuća katedra razmatra i odobrava izradu Diplomskog rada na osnovu podnete prijave za izradu Diplomskog rada.

6. Rad se predaje studentskoj službi : u papirnoj formi izrađen i ukoričen prema uputstvu za tehničko uređivanje Diplomskog rada  i to u četiri primerka, kao i u elektronskoj formi na CD-u.

7. Rad se brani pred tročlanom komisijom koju čine nastavnici Fakulteta (po potrebi nastavnici drugih Fakulteta).

Procedura izrade i odbrane Završnog (Bachelor) rada

1. Rad se može raditi iz oblasti kojima pripadaju predmeti datog studijskog programa, a u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

2. Teme mogu predložiti nastavnici i studenti.

3. Studenti u saradnji sa nastavnikom - mentorom popunjava obrazac prijave Završnog (Bachelor) rada.

4. Prijava za izradu Završnog (Bachelor) rada predaje se studentskoj službi.

5. Odgovarajuća katedra razmatra i odobrava izradu Završnog (Bachelor) rada na osnovu podnete prijave za izradu Završnog (Bachelor) rada.

6. Rad se predaje studentskoj službi : u papirnoj formi izrađen i ukoričen prema uputstvu za tehničko uređivanje Završnog (Bachelor rada)  i to u četiri primerka, kao i u elektronskoj formi na CD-u.

7. Rad se brani pred tročlanom komisijom koju čine nastavnici Fakulteta (po potrebi nastavnici drugih Fakulteta).

Procedura izrade i odbrane Diplomskog (Master) rada

1. Rad se može raditi iz oblasti kojima pripadaju predmeti datog studijskog programa, a u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

2. Teme mogu predložiti nastavnici i studenti.

3. Studenti u saradnji sa nastavnikom - mentorom popunjava obrazac prijave Diplomskog (Master) rada.

4. Prijava za izradu Diplomskog (Master) rada predaje se studentskoj službi.

5. Odgovarajuća katedra razmatra i odobrava izradu Diplomskog (Master) rada na osnovu podnete prijave za izradu Diplomskog (Master) rada.

6. Rad se predaje studentskoj službi : u papirnoj formi izrađen i ukoričen prema uputstvu za tehničko uređivanje Diplomskog(Master rada)  i to u četiri primerka, kao i u elektronskoj formi na CD-u. 

7. Rad se brani pred tročlanom komisijom koju čine nastavnici Fakulteta (po potrebi nastavnici drugih Fakulteta)