Шеф Катедре: Проф. др Елеонора Десница
Секретар Катедре: Доц. др Љиљана Радовановић

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

  1. Проф. др Елеонора Десница
  2. Проф. др Нина Ђапић
  3. Доц. др Радослав Мићић
  4. Доц. др Снежана Коматина
  5. Милан Марковић