Шеф Катедре : Доц. др Јасмина Пекез
Секретар Катедре: Боривој Новаковић

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

  1. Проф. др Славица Првуловић
  2. Проф. др Љиљана Радовановић
  3. Проф. др Елеонора Десница
  4. Проф. др Владимир Шиник
  5. Доц. др Јасмина Пекез
  6. MСц Иван Палинкаш
  7. МСц Јасна Толмач
  8. МСц Боривој Новаковић
  9. МСц Мића Ђурђев