КАТЕДРА ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Шеф Катедре : Проф. др Јасмина Пекез
Секретар Катедре: Др Мића Ђурђев

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

Ђорђевић ЛукаАсистент
Ђурђев МићаДоцент
Јокић СнежанаДоцент
Новаковић БоривојАсистент
Пекез ЈасминаВанредни професор
Првуловић Адамовић СлавицаРедовни професор
Радовановић ЉиљанаВанредни професор
Толмач ЈаснаДоцент
Шиник ВладимирВанредни професор
Десница ЕлеонораРедовни професор