Одбрана докторских дисертација

Одбрана докторске дисертације мр Слободана Јурића под називом:

„Модели ризика за процену нивоа вибрација техничких система“

Заказана је за дан  11.09.2018. године у   11  часова у учионици 35 пред комисијом:

1. Проф.др Љиљана Радовановић,Т.Ф. „Михајло Пупин“ Зрењанин – председник

2. Проф.др Бранко Шкорић, Факултет техничких наука, Нови Сад – члан

3. Проф.др Драган Милановић, Машински факултет, Београд – члан

4. Проф.др Елеонора Десница, Т.Ф. „Михајло Пупин“, Зрењанин – члан

5. Проф.др Славица Првуловић, Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин -  ментор