07
ЈУЛ
2017

Odbrane magistarskih teza

Одбрана магистарске тезе Милице Томовић под називом:
Интеграција Big data система и BizTalk Servera

Заказана је за дан  07.12.2018. године у   11  часова у учионици 35 пред комисијом:

  1. Проф. др Алемпије Вељовић, Факултет техничких наука, Чачак - председник
  1. Доц. др Љубица Кази, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин - члан
  2. Проф. др Биљана Радуловић, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин – ментор

 


Одбрана магистарске тезе Мердовић Мирољуба под називом:
Утицај организационих аспеката рада основних школа на наставни процес и развој  ученика

Заказана је за дан  30.11.2018. године у   12  часова у учионици 35 пред комисијом:

  1. Проф. др Дијана Каруовић, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин - председник
  2. Проф. др Драгана Глушац, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин - члан
  3. Проф. др Милан Николић, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин – члан
  4. Проф. др Жељко Папић, Факултет техничких наука, Чачак – члан
  5. Проф. др Иван Тасић, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин – ментор