Особље Деканата је задужено за односе са јавношћу.
Шеф кабинета декана: Ружица Ивковић
Телефон: 023/550-515
Кабинет Деканата: канцеларија број 5
Е-маил: dekanat@tfzr.uns.ac.rs