Студентска служба обавља послове:

 • уписа студената на основним и последипломским студијама,
 • издавања уверења,
 • пријаве испита,
 • овере семестара,
 • исписа,
 • издавања диплома.


Особље Студентске службе:

 1. Ивана Коцкар: - референт, телефон: 023/550-530. Задужена је за важеће акредитоване студијске програме:
  Одевна технологије
  Индустријско инжењерство
  Инжењерство заштите животне средине
   
 2. Вера Јокић - референт, телефон: 023/550-531. Задужена је за важеће основне и мастер студије за студијски програм: Инжењерски менаџмент.
   
 3. Ерика Хорват Антал - шеф Студентске службе, телефон: 023/550-532. Задужена је за важеће основне и мастер студије за смерове по плану из 2006.:
 • професор технике,
 • професор технике и информатике,
 • професор информатике,
 • дипломирани инжењер информатике,
 • Информационе технологије.


Кабинет Студентске службе: канцеларија број 2.

Радно време студентске службе за рад са студентима је сваког радног дана од 9.30 до 12 часова.