Упис на први степен студија које организује Факултет врши се у складу са општим актима Универзитета и Факултета, студијским програмом, условима дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски програм и у складу са правилима уписа у текућој школској години.

Упис кандидата на основне студије реализује се у два уписна рока: први - јунски и други – септембарски рок уколико у јунском року на студијски програм није уписан број студената који је утврђен у складу са конкурсом. Други – септембарски рок може се поред објављених, спровести и у додатним терминима које факултет јавно објављује у складу са одлуком наставно-научног већа факултета.