Упис на први степен студија које организује Факултет врши се у складу са општим актима Универзитета и Факултета, студијским програмом, условима дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски програм и у складу са правилима уписа у текућој школској години.

Упис кандидата на основне студије реализује се у два уписна рока: први - јунски и други – септембарски рок уколико у јунском року на студијски програм није уписан број студената који је утврђен у складу са конкурсом. Други – септембарски рок може се поред објављених, спровести и у додатним терминима које факултет јавно објављује у складу са одлуком наставно-научног већа факултета.

Студенти који су стекли услов за упис у наредну годину студија, у обавези су да то учине до 10. Oктобра.

Потребно за упис:

Индекс (оверен зимски и летњи семестар, за самофинансирајуће студенте исплаћена школарина за шк. 2017/18 у целости)

2 ШВ-20 - Образац можете преузети овде

- Уплата трошкова уписа у износу од 6.000,00 на жиро рачун

- Уплата прве рате школарине у износу од 8.000,00 на жиро рачун за самофинансирајуће студенте.

- Сви студенти су у обавези да предају Изјаве о изборним предметима за наредну годину студија,

најкасније приликом уписа. Изјаве су доступне у факултетској књижари.

Студенти који су одслушали завршну годину студија у обавези су да продуже статус студента до 10. Oктобра

Потребно за продужење статуса студента:

Индекс (оверен зимски и летњи семестар, исплаћена школарина за шк. 2017/18 у целости)

Молба

- Уплата трошкова уписа у износуод 5.000,00 на жиро рачун

Жиро-рачун за све уплате  840-1271666-43