27
АПР
2021

УПИС 2021/22

OСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Инжењерство заштите животне средине- дипл.инж. заштите животне средине

2. Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса – дипл.инж. индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса

3. Машинско инжењерство- дипл.инж. машинства

4. Инжењерски менаџмент- дипл.инж.менаџмента 

5. Информационе технологије- софтверско инжењерство- дипл. инж. информационих технологија

6. Информационе технологије – 3 модула- дипл. инж. информационих технологија
6.1. Информационе технологије –инжењерство
6.2. Менаџмент информационих технологија
6.3. Информатика и техника у образовању


7. Одевно инжењерство- дипл. инж. индустријског инжењерства- у поступку реакредитације

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Машинско инжењерство - Мастер инжењер машинства

2. Информационе технологије – - Мастер инжењер информационих технологија, два модула 
2.1. Информационе технологије – инжењерство
2.2. Информационе технологије – софтверско инжењерство.

3. Информатика техника и технологија у образовању- Мастер професор технике и информатике у поступку акредитације

4. Инжењерски менаџмент - Мастер инжењер менаџмента 

5. Одевно инжењерство- Мастер инжењер инд.инжењерства, у поступку реакредитације

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 1. Инжењерски менаџмент- Доктор наука-Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент, Др

2. Информационе технологије- Доктор наука - информационе технологије, Др - у поступку акредитације

Информатор

Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину успешно је акредитовао основне и мастер студије за следеће студијске програме који су приказани на следећем линку:

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Single/informator