ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2020/21 година

 На основне академске студије се може уписати укупно 349 студената, и то:

 -   240 студената чије се образовање финансира из буџета и

-    109 самофинансирајућих студената

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Информационе технологије

55

25

80

Информатика и техника у образовању

10

 

5

 

15

Менаџмент информационих технологија

15

5

20

Информационе технологије – софтверско инжењерство

25

15

40

Инжењерски менаџмент

40

24

64

Машинско инжењерство

25

10

35

Одевно инжењерство

25

10

35

Инжењерство  заштите  животне  средине (заједнички ст. прог. са ФТН)

20

5

25

Индустријско инжењерство у експлотацији нафте и гаса

25

10

35

УКУПНО:

240

109

349

 Школарина за самофинансирајуће студенте основних студија:

- Држављани Србије - 80.000,00 динара 

- Страни држављани - 1500 евра

 

Конкурс za основне студије  2020/2021 -  ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ


 


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2020/2021 година

 На факултет се може уписати укупно  179 студената, и то:

 -      87  студената чије се образовање финансира из буџета и

-       92  самофинансирајући студент

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Информационе технологије

18

14

32

Maшинско инжењерство

14

18

32

Инжењерски менаџмент

14

18

32

Oдевно инжењерство 

8

8

16

Информатика и техника у образовању

19

16

35

Информационе

технологије у е-управи  и пословним системима 

14

18

32

УКУПНО:

87

92

179

  

 Школарина за самофинансирајуће студенте мастер студија: 

- Држављани Србије - 85.000,00 динара

- Страни држављани - 1500 евра

 

Конкурс за мастер студије 2020/2021 - ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2020/21 година


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм

 Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Инжењерски менаџмент – докторске студије

5

7

12

200.000,00

4500

УКУПНО:

5

7

12

 

  

 

На овом линку можете преузети: КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕСТУДИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Kонкурсни рок:

-    термини за пријављивање: 15-19.октобра 2020. године.

-    прелиминарна ранг листа:  20.октобра 2020.године.

-    коначна ранг листа:  23.октобра 2020. године.        

-    упис: 26-27.октобар 2020.године .                                    

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2019/2020 година

(Други конкурсни рок)

 

На овом линку можете преузети: ДОКУМЕНТ КОНКУРСА ЗА УПИС ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ (Други конкурсни рок)