03
ОКТ
2019

Рангирање студената за упис на више године студија (НИГ и Софтверско)

Рангирање студената за упис на више године студија (НИГ и Софтверско) можете преузети са линка: Буџетски студенти са 20 посто Софтверско и НИГ

21
ЈАН
2019

Упис на прву годину студија

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Упис на први степен студија које организује Факултет врши се у складу са општим актима Универзитета и Факултета, студијским програмом, условима дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски програм и у складу са правилима уписа у текућој школској години.

Упис кандидата на основне студије реализује се у два уписна рока: први - јунски и други – септембарски рок уколико у јунском року на студијски програм није уписан број студената који је утврђен у складу са конкурсом. Други – септембарски рок може се поред објављених, спровести и у додатним терминима (продужени уписни рок) које факултет јавно објављује у складу са одлуком наставно-научног већа факултета, а на основу одобрења Универзитета у Новом Саду.

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Мастер студије се могу уписати у оквиру основног конкурсног рока у октобру, као и у оквиру додатних уписних рокова, у складу са одобрењем Универзитета у Новом Саду.

18
ЈАН
2019

Упис на више године студија


УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА

Студенти који су стекли услов за упис у наредну годину студија, у обавези су да то учине до 10. Oктобра 2019.

Потребно за упис: - Индекс (оверен зимски и летњи семестар, за самофинансирајуће студенте исплаћена школарина за претходну школску годину у целости)

- 2 ШВ-20 - Образац можете преузети овде. http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/SV-20_Obrazac_za_2018.pdf

- Уплата трошкова уписа у износу од 6.000,00 дин. на жиро рачун

- Уплата прве рате школарине у износу од 8.000,00 дин. на жиро рачун за самофинансирајуће студенте.

- Уколико студент има неположене испите које преноси у следећу годину, у обавези је да изврши уплату на жиро рачун (по важећем ценовнику је цена 1 бода 500,00 динара)

- Сви студенти су у обавези да предају Изјаве о изборним предметима за наредну годину студија, најкасније приликом уписа. Изјаве су доступне у факултетској књижари.

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОДСЛУШАЛИ ЗАВРШНУ ГОДИНУ СТУДИЈА

Студенти који су одслушали завршну годину студија у обавези су да продуже статус студента до 10. Oктобра 2019.

Потребно за продужење статуса студента:

- Индекс (оверен зимски и летњи семестар, исплаћена школарина за претходну школску годину у целости)

- Молба

- Уплата трошкова уписа по важећем ценовнику:

     Први пут 6.000,00 дин.

     Други пут 8.000,00 дин.

     Трећи пут 10.000,00 дин.

     Четврти и сваки наредни пут 12.000,00 дин.

Уколико студент има неположене испите које преноси у обавези је да изврши уплату за пренос бодова на жиро рачун

(по важећем ценовнику је цена 1 бода 500,00 динара)

Жиро-рачун за све уплате 840-1271666-43 и БЕЗ персоналног позива на број студента.