27
АПР
2021

УПИС 2021/22

OСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Инжењерство заштите животне средине

2. Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса 

3. Машинско инжењерство- дипл.инж. машинства

4. Инжењерски менаџмент

5. Информационе технологије- софтверско инжењерство

6. Информационе технологије – 3 модула:
6.1. Информационе технологије –инжењерство
6.2. Менаџмент информационих технологија
6.3. Информатика и техника у образовању


7. Одевно инжењерство- у поступку реакредитације

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Машинско инжењерство - Мастер инжењер машинства

2. Информационе технологије – - Мастер инжењер информационих технологија, два модула:

2.1. Информационе технологије – инжењерство
2.2. Информационе технологије – софтверско инжењерство.

3. Информатика техника и технологија у образовању- Мастер професор технике и информатике у поступку акредитације

4. Инжењерски менаџмент - Мастер инжењер менаџмента 

5. Одевно инжењерство- Мастер инжењер инд.инжењерства, у поступку реакредитације

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

1. Инжењерски менаџмент- Доктор наука-Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент - AKREDITOVAN 2019. GODINE

2. Информационе технологије- Доктор наука  - у поступку акредитације