02
МАР
2022

Важни датуми и процедура

Важни датуми и процедура уписа биће детаљно описане у тексту конкурса.

Конкурс се објављује након одлуке Владе Републике Србије (по прибављеном мишљењу високошколских установа и Националног савета, најкасније месец дана пре расписивања конкурса) о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета(Члан 99 Закона о високом образовању).

Конкурс за упис садржи број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета(Члан 88 Закона о високом образовању).

04
ЈУН
2021

Важни датуми

Важни датуми - основне студије

Први конкурсни рок

28, 29. и 30. јун 2021. пријављивање кандидата
- 2. јул 2021. полагање пријемног испита
- 5. јул 2021. објављивање прелиминарне ранг листе
- 8. јул 2021. објављивање коначне ранг листе
- од 9-14. јул 2021. упис примљених кандидата.

Други конкурсни рок

2. и 3. септембар 2021. пријављивање кандидата
- 6. септембар 2021. полагање пријемног испита
- 7. септембар 2021. објављивање прелиминарне ранг листе
- 10. септембар 2021. објављивање коначне ранг листе
- од 13-15 септембар 2021. упис примљених кандидата.

Важни датуми - мастер студије

Први конкурсни рок:

- термини за пријављивање: 1. – 15. октобар 2021. године
- прелиминарна ранг листа: 18. октобар 2021. године
- коначна ранг листа: 20. октобар 2021. године
- упис: 21. и 22. октобар 2021. године

Други конкурсни рок:

- термини за пријављивање: 25. и 26. октобар 2021.године
- прелиминарна ранг листа: 27. октобар 2021. године
- коначна ранг листа: 29. октобар 2021. године
- упис: 1. и 2. новембар 2021. године

Важни датуми - Докторске студије

Први конкурсни рок:

- термини за пријављивање: 15. – 19. октобар 2021. године
- прелиминарна ранг листа: 20. октобар 2021. године
- коначна ранг листа: 25. октобар 2021. године
- упис: 26. – 28. октобар 2021. године

04
ЈУН
2021

Процедура за основне студије

Пријављивање кандидата

На основу пријава кандидата формирају се спискови за полагање пријемног испита и распоређују по просторијама за полагање. Спискови просторија и кандидата ће бити постављене на огласним таблама факултета благовремено.

Полагање пријемног испита

      9.30 - прозивка кандидата (према распореду по просторијама)

     10.00 - почетак пријемног испита


Објављивање прелиминарне ранг листе

Кандидати имају увид у резултате и ако нису сагласни, достављају жалбу у писаној форми, која се разматра и формира се коначна ранг листа.


Објављивање коначне ранг листе

Прелиминарна и коначна ранг листа се објављују на основу прве жеље.

Након објављивања коначне ранг листе, кандидати који су положили пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а желе да се упишу на неки други смер (према другој жељи или на неки други смер који нису навели), пишу молбу и достављају студентској служби.


Упис примљених кандидата.

Последњег дана уписа у 12 часова кандидати који су поднели молбу за упис на неки други смер у односу на смер где су рангирани према првој жељи треба да дођу лично и јаве се студентској служби, како би се размотриле могућности уписа на неки други смер наведен у молби.

04
ЈУН
2021

Процедура - положен пријемни на другом факултету

Уколико је кандидат на другом факултету положио пријемни испит, могу да се признају бодови из истог наставног предмета за упис на нашем факултету.

Кандидат треба да у терминима уписа на нашем факултету донесе:

- потврду о положеном пријемном испиту са другог факултета (важи само у оквиру истог уписног рока, не може се искористити за следећи уписни рок)

- остале потребне документе за упис

- молба и уплата за молбу.

Молбе кандидата ће се разматрати последњег дана уписа од 12 часова, заједно са молбама студената који су полагали пријемни на нашем факултету, али желе да упишу неки други смер, у односу на 1. жељу.