Biografija za Prof. dr Dragana Glušac


Национални пројекти

 

WEB ПОРТАЛ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА ОПШТИНА СА ПРИМЕРОМ ПОРТАЛА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ. Бр. : 114-451-3836/2013-03

финансиран (од кога): Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – Аутономне покраји