Biografija za Prof. dr Slavica Prvulović


UČEŠĆE NA PROJEKTIMA

 

1. Racionalno korišćenje otpadne toplote u procesnoj industriji u cilju održivog razvoja, Ugovor br. 114-451-3888/2013-03 od 23.09.2013

finansiran (od koga): Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Novi sad

vrsta projekta:Kratkoročni Projekat AP Vojvodine

period:23.09.2013 do 01.09.2014.g.

rukovodilac: Prof. dr Slavica Prvulović

 

2. Racionalno korišćenje otpadne biomase žitarica za proizvodnju toplotne energije i grejanje u cilju održivog razvoja, Ugovor br. broj: 114-451-1510/2014-03

finansiran (od koga): Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Novi sad

vrsta projekta:Kratkoročni Projekat AP Vojvodine

period:23.12.2014 do 15.12.2015.g.

rukovodilac: Prof. dr Slavica Prvulović

 

3. Studija o proceni ukupnog Solarnog potencijala - Solarni atlas i mogućnostima proizvodnje i korišćenja Solarne energije na teritoriji AP Vojvodine, Ugovor br. 115-401-2248/2010-04 od 15. 11. 2010

finansiran (od koga): Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine

vrsta projekta: Studija

period:15.11.2010 do 15.09.32011. g

rukovodilac: Prof. dr Miroslav Lambić

 

4. Razvoj tehnologije za preradu niskokvalitetnih koncentrata bakra sa povišenim sadržajem toksičnih elemenata u cilju zaštite životne sredine“. Broj projekta: 19030

finansiran (od koga): Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

vrsta projekta: TR

period:2008-2010

rukovodilac: Prof. dr Nada Štrbac