Biografija za Doc. dr Vesna Makitan


Завршила Технички факултет „Михајло Пупин“, Универзитет у Новом Саду, смер Информатика у образовању. На истом Факултету одбранила магистарску тезу и докторску дисертацију.