Biografija za Doc. dr Vesna Makitan


Оптимизационе методе, Управљање ИТ пројектима, Софтвери за управљање пројектима