Biografija za Doc. dr Vesna Makitan


[1] Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ТР32044, 2011-2014.

[2] Cross-border access infrastructure to high-level education through web-casts &ndas