Biografija za Prof. dr Eleonora Desnica


1. Индустријски дизајн

2. Основи машинских конструкција

3. Теоријска механика

4. Принципи пројектовања машина

5. Mашински елементи

6. Машинско инжењерство у пракси

7. Конструисање машина

8. Рачунарско пројектов