Biografija za Prof. dr Eleonora Desnica


Област интересовања су рачунарски подржане технологије у области машинства и њихова примена у образовању, CAD/CAM, методологија конструисања, пројектовање механизама машина. инжењерске графичке комуникације.