Biografija za Prof. dr Eleonora Desnica


Рачунарска подршка у моделовању машинских елемената и конструкција, број 03/СЕР01/12/003, Европска унија и Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2005.

Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила, Министарство просв