Biografija za Prof. dr Eleonora Desnica


1. Рачунарска подршка у моделовању машинских елемената и конструкција, број 03/СЕР01/12/003, Европска унија и Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2005-2007.

2. Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, област Машинство и индустријски софтвер, број пројекта ев. бр ТР 035033, 2011-

3. Пројекат »ИТ лаб – лабораторија за инжењерску анализу, моделирање и симулацију«, пројекат унапређења наставе на високошколској установи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, број пројекта 451-02-02733/2018-06, 2018-2019.