Biografija za Prof. dr Eleonora Desnica


Члан Научног друштва за погонске машине, тракторе и одржавање – ЈУМТО

Члан асоцијације АДЕКО – асоцијација за дизајн, елементе и конструкције

Члан научног и организационог одбора Међународне конференције»Industrial enginee