Biografija za Prof. dr Eleonora Desnica


Члан Научног друштва за погонске машине, тракторе и одржавање – ЈУМТО; Члан асоцијације АДЕКО – асоцијација за дизајн, елементе и конструкције

Члан Управног одбора Удружења универзитетских наставника и научника Војводине (УУННВ)

Члан научног и организационог одбора - Међународне конференције»Industrial engineering and environmental protection – IIZS«, 2011- данас; International Scientific and Profesional Conference Organization and Maintenance Technology (OTO, 2016 – данас);  International Symposium on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD, 2016 – данас), International Symposium Brainstorming in Agora Students Scientific Circle (BACStud, Agora University of Oradea, 2017-данас)

Члан Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију програма факултета

Ауторизовани ECDL (EUROPIAN COMPUTER DRIVING LICENCE) CAD тестер

Уредник и регионални сарадник часописа: ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING (ISSN 1584 – 2665); ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering [e-ISSN: 2067-3809];  MACHINE DESIGN (Print: ISSN 1821-1259) and APPLIED ENGINEERING LETTERS (Print: ISSN 2466-4677)